Projectomschrijving

VierTaal is één van de vier instellingen in Nederland, die uitvoering geven aan de wettelijke opdracht binnen de nieuwe Wet passend onderwijs. De wet die inhoudt dat scholen er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Met de invoering van passend onderwijs gaan de scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking (cluster 2) op in een aantal instellingen. Deze instellingen verzorgen onderwijs, toeleiding naar cluster 2 en bieden ondersteuning in het reguliere onderwijs.

Designwise heeft voor VierTaal het logo ontworpen en de huisstijl ontwikkeld waaronder correspondentiemateriaal, een huisstijlprotocol en diverse andere uitingen.

Blader huisstijlhandboek on-line.