Designwise heeft op het gebied van software-ontwikkeling meer dan 25 jaar ervaring met behulp van programmeertalen zoals C#, C++ en C.

In de afgelopen jaren zijn vele softwareprojecten (hoofdzakelijk in detachering maar sommige ook voor de commerciële markt) ontwikkeld voor een uitgebreide klantenkring zoals Centric, Wincor-Nixdorf, Siemens, Getronics, Wang Global, Olivetti, ABN-AMRO en Goudse Verzekeringen.

De projecten waren uiteenlopend van aard: van administratieve gebruikerstoepassingen tot technische middleware en apparaatbesturing. Ontwikkeling van webapplicaties gebeurt op basis van ASP.Net MVC en Microsoft SQL Server.

Inzet

Designwise kan op de volgende disciplines worden ingezet:

 • (Lead) Software Engineer
  Software-ontwikkelaar in de ruimste zin van het woord. De Lead Engineer is tevens verantwoordelijk voor de architectuurbeslissingen inzake de opbouw van een applicatie zoals voorgeschreven door het Technisch Ontwerp.
 • Technisch Ontwerper
  De Technisch Ontwerper is verantwoordelijk voor omzetting van het Functioneel Ontwerp in een programma-opbouw en -architectuur. Daarbij moet worden gewaarborgd dat het te ontwikkelen programma voldoet aan functionele en performance-eisen alsmede optimaal uitgerust voor toekomstige groei.
 • Functioneel Ontwerper
  Verzamelen, interpreteren en toetsen van functionele eisen en wensen is het mandaat van de Functioneel Ontwerper. Op basis hiervan wordt een document opgesteld waarmee de gebruikers het ontwerp kunnen valideren en waaraan Technisch Ontwerper en Software Engineers voldoende informatie kunnen ontlenen om de software te ontwikkelen.

Uiteraard zijn vele projecten uitgevoerd waarin een combinatie van bovenstaande disciplines werd gevergd.

Kennis en ervaring

Hieronder een beknopt overzicht van de expertise en ervaring die in de afgelopen 25 jaar is opgebouwd.

(Vet gedrukt de meest courante skills)

Hardware

 • PC: Microsoft Windows (Windows 8 en 7, Vista, XP, XP Embedded)

Programmeertalen / systemen

 • C# t/m 6 (12 jaar)
 • ASP.Net MVC t/m 5 (7 jaar)
 • Javascript (10 jaar)
 • C++ (15 jaar)
 • C (10 jaar)
 • ASP.Net (8 jaar)
 • XML / XSD / XSLT
 • Java (2 jaar)

Development Tools

 • Visual Studio 2013/2015
 • Microsoft Team Foundation Server 2013
 • Autofac (4 jaar), Unity (2 jaar)
 • Moq (3 jaar), NSubstitute (2 jaar)
 • FluentAssertions (2 jaar)
 • NCrunch (2 jaar)
 • SpecFlow (2 jaar)
 • T4 templates + T4 Toolkit (3 jaar)
 • JetBrains ReSharper (6 jaar)
 • Entity Framework Profiler (3 jaar)
 • jQuery, jQuery UI (3 jaar)
 • Twitter Bootstrap t/m 3 (3 jaar)
 • Fiddler (3 jaar)
 • Telerik ASP.NET MVC controls
 • C Unit / NUnit Unit Testing (5 jaar)
 • FitNesse (3 jaar)

Methoden en Technieken

 • Extreme / Agile programming
 • Test-driven / behaviour-driven development
 • Inversion of Control
 • SOLID
 • DRY, YAGNI
 • Continuous Integration / Deployment
 • Domain Driven Development
 • Method/1
 • SDM/II